Photo Album - Azerbaijan 2013
Φωτογραφίες - Αζερμπαϊτζάν 2013

The Bosphorus by boat to the Prince
Ο Βόσπορος από το καραβάκι προς την Πρίγκηπος

On the streets of Prince island prohibited to move cars
Στους δρόμους της Πρίγκηπου απαγορεύονται να κυκλοφορούν αυτοκίνητα

The Christian boarding school, the largest wooden building in Europe
Το χριστιανικό οικοτροφείο, το μεγαλύτερο ξύλινο κτίριο της Ευρώπης

In Agios Georgios on the highest peak of Buyukada
Στον Άγιο Γεώργιο στην ψηλότερη κορυφή της Πριγκήπου

The whole team at the bus station in Baku (Avtogazal)
Όλη η ομάδα στο σταθμό λεωφορείων του Μπακού (Avtogazal)

Arriving in town Quba
Φτάνοντας στη πόλη Quba

The ibex symbol of the mountains of the Caucasus
Το αγριοκάτσικο σύμβολο των βουνών του Καυκάσου

The large canyon on the way to the village Xinaliq
Το μεγάλο φαράγγι στο δρόμο για το χωρίο Xinaliq

Lada Niva most vehicles in the highlands
Lada Niva τα περισσότερα οχήματα στα ορεινά

Alpine plateaus above 1700 meters
Αλπικά οροπέδια πάνω από τα 1700 μέτρα

The village Xinaliq at an altitude 2150 meters
Το χωριό Xinaliq σε υψόμετρο 2150 μέτρα

The top Xinaliq 3713m opposite the village
Η κορυφή Xinaliq 3713μ απέναντι από το χωρίο

The children of Rahman, we stay at their home
Τα παιδία του Rahman στο σπίτι που μείναμε

Xinaliq village is considered as one of the oldest villages in the region
Το χωρίο Xinaliq θεωρείται ένα από τα αρχαιότερα χωρία τις περιοχής

The valley leading to Bazarduzu 4466m which was our original plan. The summit of Shahdag 4243m
Η κοιλάδα που οδηγεί προς το Bazarduzu 4466μ, το αρχικό μας πλάνο, με τη κορυφή Shahdag 4243μ

Departure from Xinaliq
Αναχώρηση από το Xinaliq

Going to camp
Ανεβαίνοντας προς την κατασκήνωση

The village Xinaliq the namesake peak
Το χωριό Xinaliq και η ομώνυμη κορυφή

The steep southern slopes of the peak Qizil Qaya
Οι απότομες νότιες πλαγιές της κορυφής Qizil Qaya

In the background is the Shahdag 4243m
Στο βάθος φαίνεται το Shahdag 4243μ

We start very early the trek towards summit Qizil Qaya
Πρωινό ξεκίνημα για την κορυφή Qizil Qaya

The bird came to us and feeding
Το πουλάκι ήρθε κοντά μας και το ταΐσαμε

We chose the smooth road traversing the right slopes
Επιλέξαμε τον ομαλό δρόμο τραβερσάροντας δεξιά τις καταπράσινες πλαγιές

The ridges were bare and smooth
Οι ράχες ήταν γυμνές και ομαλές

In eastern ridge to the summit
Στη ανατολική ράχη προς την κορυφή

Map, our only guide to found the summit
Μόνος οδηγός ο χάρτης

One of the interesting fossils found on mountain
Ένα από τα εντυπωσιακά απολιθώματα που βρήκαμε στο βουνό

Looking in the camp
Κοιτώντας προς τη κατασκήνωση

This is a smooth summit of Qizil Qaya
Αυτή είναι η ομαλή κορυφή Qizil Qaya

On top Qizil Qaya 3726m, Elias, Petros, Giannis and Nikolas
Στην κορυφή Qizil Qaya 3726μ, Ηλίας, Πέτρος, Γιάννης και Νίκος

The metal point of the top
Το μεταλλικό σημείο της κορυφής

The village Xinaliq as seen from the summit Qizil Qaya
Το χωριό Xinaliq όπως φαίνεται από την κορυφή Qizil Qaya

The highest peak of Azerbaijan, Bazarduzu 4466m on the border with Russia
Η ψηλότερη κορυφή του Αζερμπαϊτζάν, Bazarduzu 4466μ στα σύνορα με τη Ρωσία

Shahdag 4243m the highest peak within Azeri territory
Η κορυφή Shahdag 4243μ η ψηλότερη κορυφή εντός Αζέρικου εδάφους

Returning from the summit
Επιστρέφοντας από την κορυφή

The camp at 2460m
Η κατασκήνωση στα 2460μ

Very early on the next day, the second attempt to Qizil Qaya
Ξημερώματα της επόμενης μέρας, η δεύτερη προσπάθεια για την κορυφή

This time we chose a more direct route but steeper
Αυτή τη φορά επιλέξαμε ένα πιο σύντομο δρόμο αλλά πιο απότομο

We went straight to the ridge passing a steep section of 50 meters
Ανεβήκαμε ευθεία προς την ράχη περνώντας ένα απότομο τμήμα 50 μέτρα

A cave for rest
Μια σπηλιά για ξεκούραση

The second climb to the summit Qizil Qaya 3726m, Petros, Maria and Thanasis
Η δεύτερη ανάβαση στην κορυφή Qizil Qaya 3726μ, Πέτρος, Μαρία και Θανάσης

Returning from the summit, the steepest part of the route
Επιστρέφοντας από την κορυφή, στο απότομο τμήμα της διαδρομής

The camp at 2460m with Qizil Qaya summit in background
Η κατασκήνωση στα 2460μ με την κορυφή Qizil Qaya στο βάθος

Returning from camp to Xinaliq
Επιστρέφοντας από την κατασκήνωση στο Xinaliq

The village Xinaliq
Το χωριό Xinaliq

In the house of Rahman (Guest house)
Στο σπίτι του Rahman

We were at an elevation of -26 meters! The surface of the Caspian sea is - 28m
Ήμαστε σε υψόμετρο -26 μέτρα! Η επιφάνεια της Κασπίας είναι στα -28μ

Swimming in Nabran beach Caspian sea
Μπάνιο στην περιοχή Nabran της Κασπίας

Black and very fine sand in the beach of gray Caspian sea
Μαύρη και πολύ ψιλή άμμο στην γκρίζα Κασπία θάλασσα

The holiday resort of Nabran
Το παραθεριστικό θέρετρο του Nabran

On the minibus from Nabran to Baku
Στο λεωφοριάκι από το Nabran για το Μπακού

One of the monuments on the way to Baku
Ένα από τα μνημεία στο δρόμο για το Μπακού

The road is made of cement
Ο δρόμος είναι κατασκευασμένος από τσιμέντο

Interesting rock beside the road to Baku
Ενδιαφέρον βράχος δίπλα στο δρόμο για το Μπακού

The old city of Baku
Η παλιά πόλη του Μπακού

The Tower in the Old City of Baku
Ο Πύργος της Παλιάς πόλης

Along with Mr. Costa and Ms. Evdoxia in the beach of Baku
Μαζί με τον κύριο Κώστα και την κυρία Ευδοξία στην παραλία του Μπακού

Baku
Μπακού

The building of Eurovision with the towering flag
Το κτίριο της Eurovision με την πανύψηλη σημαία

In front of the statue in Aliev
Μπροστά στο άγαλμα στο Aliev

On the way to Yanar Dag, the surface oil pumps
Πηγαίονοντας προς το Yanar Dag, οι επιφανειακές αντλίες πετρελαίου

Fires at Yanar Dag
Οι φωτιές στο Yanar Dag

Yanar Dag
Yanar Dag

The famous oil pumps
Η περίφημες αντλίες πετρελαίου

The real face of Baku
Η πραγματική όψη του Μπακού

Buildings - houses built at Socialist Union times
Κτίρια - κατοικίες κτισμένα επί Σοσιαλιστικής Ένωσης

The metro station Isari Sahar next to the old city walls
Ο σταθμός του μετρό Isari Sahar δίπλα στα τοίχοι της παλιάς πόλης

Baku at night is even more beautiful
Το Μπακού το βράδυ είναι ακόμα πιο όμορφο

The skyscrapers Flame Towers
Οι ουρανοξίστες Flame Towers

The huge flag
Η τεράστια σημαία

The beach of Baku
Η παραλία του Μπακού

Crystal clear and beautiful beach
Πεντακάθαρη και πενέμορφη παραλία
Back to Azerbaijan 2013
Πίσω στη Αζερμπαϊτζάν 2013