South part of Rila mountain range
Previous Photo Photo Album Next Photo