Lower into the gorge
Previous Photo Photo Album Next Photo