Near the ski routes
Previous Photo Photo Album Next Photo