Photo Album - India 2012 - Raru Valley, Zanskar
Φωτογραφίες - Ινδία 2012 - Κοιλάδα Raru, Zanskar

Nick and George, with Gateway of India in background
Νίκος και Γιώργος με φόντο τη Πύλη της Ινδίας

Hindu Temple
Ινδουιστικός Ναός

Nikos Lazanas, Nikolas Kroupis and Panos Athanasiadis in Bahai Temple (Lotus Temple)
Νίκος Λαζανάς, Νίκος Κρούπης και Πάνος Αθανασιάδης στο ναό Bahai (Lotus)

We stayed in the center of Delhi near the station
Μείναμε στο κέντρο του Δελχί κοντά στο σταθμό

The usual traffic jam
Το σύνηθες μποτιλιάρισμα

Passing the southern Himalayas
Περνώντας τα νότια Ιμαλάια

At the airport of Leh, Ladakh, Kashmir
Στο αεροδρόμιο του Λε (Leh)

The city of Leh 3550m altitude
Το Λε (Leh) 3550μ

The palace of the king and the Buddhist monastery in depth
Το παλάτι του βασιλιά και το βουδιστικό μοναστήρι στο βάθος

The mosque in the center of Leh
Το τζαμί στο κέντρο του Λε (Leh)

Peddlers
Μικροπωλητές

Buddhist temple in the center of Leh
Ο βουδιστικός ναός στο κέντρο του Λε

The bakery
Ο φούρνος

Ride a Royal Enfield
Βόλτα με την Royal Enfield

Shopping in the super market foods for the mountain
Αγορές τροφίμων για το βουνό

From Leh to Kargil
Από το Λε για το Kargil

The jeep to Kargil
Στο τζιπ για το Kargil

Traffic jam
Μποτιλιάρισμα

In Kashmir there are only signs with meaning
Στο Κασμίρ υπάρχουν μόνο πινακίδες με νόημα

It is an ancient symbol of fertility
Είναι αρχαίο σύμβολο της γονιμότητας

The monastery Lamayuru
Το μοναστήρι Lamayuru

Passing Fotu La pass 4108m
Στο πέρασμα Fotu La 4108m

The scenery on the way to Kargil-like desert
Το τοπίο στο δρόμο για το Kargil μοιάζει με έρημο

Finally again asphalt
Επιτέλους ξανά ασφαλτος

The shelter Parkenchik
Το καταφύγιο Parkenchik

The road goes near the glacier
Ο δρόμος περνά δίπλα από τον παγετώνα

Entering to Zanskar valley
Μπαίνοντας στην κοιλάδα Zanskar

Many interesting peaks
Πολλές ενδιαφέρουσες κορυφές

Slopes of granite
Πλαγιές από γρανίτη

Passing Pense La, at our feet the Drang Drung glacier
Πέρασμα Pense La, στα πόδια μας ο παγετώνας Drang Drung

Entrance to Pandum
Η είσοδος στο Pandum

The monastery Bardan Gompa between Pandum and Raru
Το μοναστήρι Bardan Gompa μεταξύ Pandum και Raru

Arriving in the village Raru
Φτάνοντας στο χωρίο Raru

Camp in vacant lot next to the school in the village Raru, 3750m
Κατασκήνωση στην αλάνα, δίπλα από το σχολείο στο χωρίο Raru, 3750m

The cost of camping in the valley Raru is 120 INR / night / tent
Το κόστος κατασκήνωσης στην κοιλάδα Raru είναι 120 INR/βραδιά/αντίσκηνο

Parade of students
Παρέλαση των μαθητών

Schoolchildren
Μαθητές

Uploading horses
Φορτώνοντας τα άλογα

Hike in the valley Raru
Πεζοπορώντας στην κοιλάδα Raru

The huge river of the Rary valley and the peak R26 at the center
Η κοιλάδα Raru με το τεράστιο ποτάμι και την κορυφή R26 στο κέντρο

On the way to Sumdo, the concourse of the two sub-valleys of Raru
Στο δρόμο για το Sumdo, τη σημείο συμβουλής των δύο κοιλάδων της Raru

Looking back towards the village Raru
Κοιτάζοντας πίσω προς το χωρίο Raru

Sumdo, here the valley splits into two, the one shown is Nateo we continue to Katkar
Sumdo, εδώ η κοιλάδα χωρίζει στα δυο, αυτή που φαίνεται είναι η Nateo εμείς συνεχίζουμε στην Katkar

Ideal camp site on 4300m
Ιδανικό σημείο για κατασκήνωση 4300μ

The interim camp in the valley Katkar
Η ενδιάμεση κατασκήνωση στην κοιλάδα Katkar

Continuing towards to base camp
Συνεχίζοντας για την κατασκήνωση βάσης

The Base Camp (BC) at 4460m
Η κατασκήνωση βάσης στα 4460μ

The BC as seen from above, going up to the Skilma
Η ΚΒ όπως φαίνεται από ψηλά, ανεβαίνοντας προς την Skilma

The dining
Η τραπεζαρία

The salad, artwork
Η σαλάτα, έργο τέχνης

Very tasty food
Πολύ νόστιμο φαγητό

Nirot cooks and apple pie
Ακόμα και μηλόπιτα έφτιαχνε ο Nirot

The series of Panos for semolina halva
Η σειρά του Πάνου για το σιμιγδαλένιο χαλβά

We build it to hide from the strong winds that had daily in valley
Το χτίσαμε για να κρυφτούμε από τον δυνατό αέρα που είχε καθημερινά στη κοιλάδα

Preparations in BC
Ετοιμασίες στην κατασκήνωση

Leisure hours
Ώρες ξεκούρασης

The view from the tent
Η θέα από το αντίσκηνο

The yak is the only company
Τα γιάκ η μοναδική παρέα

The top R35 6148m, or Katkar Kangri as we nemed this peak
Η κορυφή R35 6148m, ή Katkar Kangri όπως την ονομάσαμε

Aproaching the peak R35
Η πρόσβαση προς την R35

The flat point where we were able to cross the river
Το ομαλό σημείο όπου καταφέραμε να περάσουμε το ποτάμι

We do not feel cold but only pain
Δεν αισθάνεσαι κρύο αλλά μόνο πόνο

The camp in the east of R35 (5100m)
Η κατασκήνωση στα ανατολικά της R35 (5100m)

Exploring the glacier, east of peak R35
Εξερευνώντας τον παγετώνα ανατολικά της R35

The south-southeast side of the R35 seems to be the easiest route to climb (photo from the glacier at 5300m)
Η νότια-νοτιοανατολική πλευρά της R35 φαίνεται να είναι η πιο εύκολη για να ανεβούμε (φωτογραφία από τον παγετώνα στα 5300μ)

The team at Glacier ready for tomorrow's attempt
Η ομάδα στο παγετώνα έτοιμη για την αυριανή προσπάθεια

Peak GoCook in background, which was climbed in 2010 by the Swiss
Στο βάθος φαίνεται η κορυφή GoCook που σκαρφαλώθηκε το 2010 από τους Ελβετούς

Going on the southeastern side of R35
Ανηφορίζοντας στην νοτιοανατολική πλευρά της R35

At 5600 meters, peak GoCook behind
Στα 5600 μέτρα, πίσω η κορυφή GoCook

Panoramic photo from 5900m
Πανοραμική φωτογραφία από τα 5900μ

The final icy slopes to the top
Η τελική παγωμένη πλαγία για την κορυφή

Panos and George went a little higher where they met the tower, impossible to climb
Ο Πάνος με το Γιώργο προχώρησαν λίγο ψηλότερα όπου συνάντησαν το πύργο της κορυφής, αδύνατο να το σκαρφαλώσουμε

Necessarily stop at 6088m, a few meters below the summit
Αναγκαστικά σταματήσαμε στα 6088μ, λίγα μέτρα κάτω από την κορυφή

The route in south-southeast face of the peak Katkar Kangri (R35), SSE face, AD, max 45o, III, 600m
Η διαδρομή που ακολουθήσαμε στην Νότια-νοτιοανατολική πλευρά της κορυφής, SSE face, AD, max 45ο, III, 600m

The difficult choice of George and Panos, climb R35 from the east ridge
Η δύσκολη επιλογή του Γιώργου-Πάνου από την ανατολική ράχη της R35

Climbing several hours on east ridge
Σκαρφαλώνοντας πολλές ώρες στην ανατολική ράχη

George in one of the several relay on the route
Ο Γιώργος σε ένα από τα πολλά ρελέ της διαδρομής

On the way to the summit
Στο δρόμο για την κορυφή

Panos into the blizzard that lasted two hours
Ο Πάνος στην χιονοθύελλα που κράτησε 2 ώρες

The final part of the peak was more than 70 degrees steep
Το τελικό κομμάτι της κορυφής ήταν πάνω από 70 μοίρες

George on the summit of R35 6148m, this is the first ascent of R35 (Katkar Kangri)
Ο Γιώργος στην κορυφή της R35 6148m, η πρώτη ανάβαση

Great pleasure after more than 10 hours of effort, route E ridge, D +, 50-80o, III / IV, 700m
Μεγάλη η χαρά μετά από περισσότερες από 10 ώρες προσπάθεια, διαδρομή E ridge, D+, 50-80ο, III/IV, 700m

The way back is even more difficult
Ο δρόμος της επιστροφής είναι ακόμα πιο δύσκολος

Next objective, Panos and Nikolas (Kroupis) to R26 and George-Nick (Lazanas) on the peaks near Skilma Kangri
Επόμενος στόχος ο Πάνος-Νίκος (Κρούπης) για την R26 και Γιώργος-Νίκος (Λαζανάς) για τις κορυφές τις Skilma Kangri

The peak R26 6243m as shown by the region of Skilma
Η κορυφή R26 6243μ όπως φαίνεται από την περιοχή της Skilma

Glacial lakes in the glacier of the R26 peak (5200m)
Παγετωνικές λίμνες στο παγετώνα προς την R26 (5200μ)

The camp at 5425m with R26 in background
Η κατασκήνωση στα 5425μ με φόντο την R26

Panos in northeastern ridge
Ο Πάνος στην βορειοανατολική ράχη

Nikolas is following
Ο Νίκος ακολουθώντας

Nikolas overlooking towards north to Raru village
Νίκος με θέα προς το βόρεια το χωρίο Raru

The icy slopes were steeper after 5800 meters altitude
Η παγωμένη πλαγία ήταν πιο απότομή μετά τα 5800 μέτρα

On the right side of the ridge there is a void over 1000 meters
Δεξιά μας ένα κενό πάνω από 1000 μέτρα

Climbing on the shaky rocky ridge
Σκαρφαλώνοντας στην κόψη της σαθρής ράχης

The last 300 meters of the route
Τα τελευταία 300 μέτρα της διαδρομής, η σαθρή ράχη

Finally on the summit of R26 6243m or Mutik Skal (Lost Pearl) as we named this peak, this was th first ascent of R26
Επιτέλους στην κορυφή R26 6243μ ή Mutik Skal (Χαμένο Μαργαριτάρι) όπως την ονομάσαμε, η πρώτη ανάβαση

The route to Mutik Skal, NE Ridge, Altitude 500m, Length 900m, D-, 40-55 degrees, II / III
Η διαδρομή στην Mutik Skal, ΒΑ Κόψη / NE ridge, ΥΔ 500μ, Ανάπτυγμα 900μ, D-, 40-55 μοίρες, ΙΙ/ΙΙΙ

George and Nick in the camp, with a the peaks Lama ... Soo and Skilma Kangri in background
Ο Γιώργος και ο Νίκος στην κατασκήνωση δίπλα στη λιμνούλα, με φόντο τις κορυφές Lama…Soo και Skilma Kangri

The peak Lama ... Soo 5948m
Η κορυφή Lama…Soo 5948μ

Climbing the last easy slopes of Lama ... Soo (The Tooth Monk), this was the first ascent of Lama…Soo
Ανεβαίνοντας τις τελευταίες ομαλές πλαγιές στην Lama…Soo (Το Δόντι του Μοναχού) η πρώτη ανάβαση στην κορυφή

The route of ascent and descent from Lama ... Soo peak
Η διαδρομή ανάβασης και κατάβασης στην κορυφή Lama…Soo

First ascent of the unclimbed Lama ... Soo
Πρώτη ανάβαση στην ασκαρφάλωτη κορυφή Lama…Soo

Skilma Kangri, a new route from the east col and ridge
Skilma Kangri, μια νέα διαδρομή από τον ανατολικό αυχένα και τη ανατολική ράχη

A difficult route of George and Nick
Μια δύσκολη διαδρομή από το Γιώργο και το Νίκο

Several ice pitches up to 70 degrees
Αρκετές σχοινιές πάγου μέχρι και 70 μοίρες

The final ridge to the summit Skilma Kangri
Η τελική ράχη για την κορυφή Skilma Kangri

Looking from the summit of Skilma Kangri (second ascent) to the west (R26) endless Himalayan peaks
Κοιτώντας από την κορυφή Skilma Kangri (δεύτερη ανάβαση) προς τα δυτικά (R26) ατελείωτες κορυφές των Ιμαλαΐων

The new route to Skilma Kangri, D-, avg. 50o max 70o, 500m
Η νέα διαδρομή στην Skilma Kangri, D-, avg. 50ο max 70ο, 500m

The team in BC with the commanding Katkar Kangri or R35 in background
Η ομάδα στην ΚΒ φόντο την επιβλητική Katkar Kangri ή R35

On the way back to the village Raru
Στο δρόμο της επιστροφής για χωριό Raru
Back to India 2012
Πίσω στην Ινδία 2012